NGO Organizacje pozarządowe

NGO Organizacje pozarządowe 26 września 2023
Oferta Koło Gospodyń Wiejskich w Grzędach
Oferta Koło Gospodyń Wiejskich w Grzędach

Koło Gospodyń Wiejskich w Grzędach złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie folkloru dolnośląskiego na terenie powiatu wałbrzyskiego”.

NGO Organizacje pozarządowe 18 września 2023
Konkurs
Konkurs "Społecznik Roku"

Zaproszenie do udziału w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego im. Krystyny Lasek „Społecznik Roku".

NGO Organizacje pozarządowe 11 września 2023
Oferta realizacji zadania publicznego Nieodkryty Powiat Wałbrzyski
Oferta realizacji zadania publicznego Nieodkryty Powiat Wałbrzyski

Fundacja FUCCO, 64-125 Poniec, ul. Drożdżyńskiego 15 złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Nieodkryty Powiat Wałbrzyski” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

NGO Organizacje pozarządowe 11 września 2023
Oferta realizacji zadania publicznego Warsztaty z samoobrony
Oferta realizacji zadania publicznego Warsztaty z samoobrony

Fundacja FUCCO, 64-125 Poniec, Drożdżyńskiego 15 złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty z samoobrony” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

NGO Organizacje pozarządowe 11 września 2023
Program współpracy na rok 2024
Program współpracy na rok 2024

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową na terenie powiatu wałbrzyskiego do zgłaszania uwag, dotyczących załączonego projektu programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

NGO Organizacje pozarządowe 31 stycznia 2023
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego na 2023
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego na 2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego na 2023 r.