NGO Organizacje pozarządowe

NGO Organizacje pozarządowe 10 października 2022
Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego

Fundacja Kalejdoskop Autyzmu, złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn.:„straszni NIEstraszni”

NGO Organizacje pozarządowe 14 września 2022
program współpracy 2023
program współpracy 2023

Konsultacje społeczne ws uchwalenia programu współpracy

NGO Organizacje pozarządowe 22 sierpnia 2022
Strażacka zabawa
Strażacka zabawa

Stowarzyszenie pn. Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowsku, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego.

Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego

„Powiat eksplorujesz, nagrody otrzymujesz”,

Wyniki konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wyniki konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 20223 r. zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wyniki konkursu ofert
Wyniki konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu sportu na rok 2022.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

Drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych w 2022 roku

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2022 roku
Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2022 roku

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2022 roku.

Konkurs na realizację zadań z zakresu sportu na rok 2022
Konkurs na realizację zadań z zakresu sportu na rok 2022

 Oferty mogą składać kluby sportowe (m.in. UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające osobowość prawną), które na terenie powiatu wałbrzyskiego prowadzą działalność sportową.