Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
Opublikowano 05 października 2023

Oferta Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jastrząb” Boguszów-Gorce

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jastrząb” Boguszów-Gorce złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

Każdy w terminie do – 12 października 2023 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty:

a) Pocztą elektroniczną na adres: d.chodnik@powiatwalbrzyski.pl

b) pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24 58-300 Wałbrzych - liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu;

c) drogą elektroniczną za pomocą ePUAP

Pliki do pobrania