Stypendia sportowe na rok 2024
Opublikowano 07 stycznia 2024

07 stycznia 2024

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaprasza kluby sportowe, polskie związki sportowe, osoby fizyczne do składania wniosków o stypendia sportowe dla zawodników oraz nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

Wnioski należy składać do dnia 31 stycznia 2024 r.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który:

1) posiada aktualną licencję zawodniczą lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych zawodnika;

2) spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

a) stale mieszka na terenie powiatu wałbrzyskiego, lub

b) jest zawodnikiem klubu sportowego, mającego siedzibę i działającego na terenie powiatu wałbrzyskiego.

3) osiągnął w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium wysokie wyniki sportowe w tym co najmniej jeden z następujących:

a) zajął miejsce od I do V w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Uniwersjady, Akademickich Mistrzostwach Świata lub Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, lub

b) zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

4) zobowiązał się do realizacji programu szkoleniowego oraz do udziału w zawodach zgodnie z tym programem.

Osiągnięcia sportowe  muszą zostać potwierdzone przez właściwy polski związek sportowy.

Nagrody przyznawane są za osiągnięcia w roku bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku w następujących kategoriach:

Najlepszy Młody Sportowiec – junior,

Najlepszy Sportowiec – senior,

Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny,

Najlepszy Trener,

Najlepszy Działacz Sportowy.

 

Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która:

1) wyróżnia się osiągnięciami w działalności sportowej, w szczególności wspomaga działania zawodników, trenerów, współorganizuje zawody sportowe, stosuje wartości "fair-play" w sporcie, ma długoletni, twórczy wkład w rozwój sportu na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, lub

2) osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym:

a) międzynarodowym- zajęcie miejsca od 1 do 10,

b) krajowym- zajęcie miejsca od 1 do 6,

c) wojewódzkim- zajęcie miejsca od 1 do 3.

Pliki do pobrania