NGO Organizacje pozarządowe

NGO Organizacje pozarządowe 30 kwietnia 2024
Oferta realizacji zadania publicznego 19a
Oferta realizacji zadania publicznego 19a

Oferta realizacji zadania publicznego 19a

NGO Organizacje pozarządowe 24 kwietnia 2024
Oferta realizacji zadania publicznego 19a
Oferta realizacji zadania publicznego 19a

ULKS „Jastrząb” złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wyboru ofert i udzielenia wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2024 roku
Wyboru ofert i udzielenia wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2024 roku

Uchwała w sprawie wyboru ofert i udzielenia wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2024 roku.

 

NGO Organizacje pozarządowe 07 stycznia 2024
Stypendia sportowe na rok 2024
Stypendia sportowe na rok 2024

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaprasza kluby sportowe, polskie związki sportowe, osoby fizyczne do składania wniosków o stypendia sportowe dla zawodników oraz nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Uchwała Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2024 roku.

NGO Organizacje pozarządowe 26 października 2023
Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2024 roku.