Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Opublikowano 26 października 2023

Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wałbrzyskiego realizowanego w 2024 roku pn. powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

więcej informacji