Realizujemy projekt "Cyfrowy Powiat"
Opublikowano 03 listopada 2022

31 sierpnia 2022 roku opublikowano pierwszą listę rankingową wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat". Powiat Wałbrzyski, zgodnie z przyjętym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa algorytmem podziału środków na realizację projektu otrzymał zgodnie ze złożonym wnioskiem dofinansowanie w wysokości 165 321,00 zł.

Koncepcja zakłada doposażenie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w niezbędny sprzęt, który pomoże i zabezpieczyć w całości potrzeby związane z wdrażaniem niezbędnych zabezpieczeń programowych i sprzętowych związanych z cyberbezpieczeństwem. W tym celu planuje się wymianę ostatnich komputerów, które obecnie nie spełniają norm w zakresie parametrów technicznych i systemu operacyjnego. Pozwoli to usprawnić pracę urzędników i poprawić  bezpieczeństwo. Urządzenie sieciowe filtrujące ruch to kolejny krok, który pozwoli zabezpieczyć sieć na styku urząd - internet. Niezbędna do tego celu jest usługa wdrożenia takiego rozwiązania, która wymaga specjalistycznej wiedzy.
Kolejnym krokiem jest edukacja pracowników poprzez zorganizowanie szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa przez wykwalifikowaną zewnętrzną kardę. Zakup specjalistycznego oprogramowania pozwoli na szyfrowanie danych znajdujących się na dyskach komputerów w urzędzie, tak aby w przypadku np. kradzieży odczytanie z nich danych stało się niemożliwe. Diagnoza cyberbezpieczeństwa pozwoli zweryfikować poufność, integralność i dostępność danych
przetwarzanych w systemach teleinformatycznych i z pewnością przyczyni się do doskonalenia procedur i zabezpieczeń.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Centrum Projektów Cyfrowa Polska