Platforma e-usług administracji publicznej
Opublikowano 09 listopada 2023

09 listopada 2023

Głównym celem realizacji projektu, na który otrzymaliśmy środki 1 629 229,49 zł. z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.3 Cyfryzacja usług publicznych jest zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, biznes i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Planujemy modernizację systemów informacji przestrzennej istniejących, cyfryzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, digitalizację oraz cyfryzację danych w obszarach geodezyjnym oraz drogowym.

Projekt obejmuje swoim zakresem dane przestrzenne w obszarze dróg publicznych jak również dane przestrzenne w zakresie Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii ora zakup nowoczesnego sprzętu IT. Realizacja projektu umożliwi rozwój i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacjach pomiędzy administracją i obywatelem , wzmocni się bezpieczeństwo świadczenia e-usług i systemów informatycznych.

Całość projektu to 2 327 470,70 zł.