Nowe laptopy dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły
Opublikowano 08 września 2020

08 września 2020

30 nowoczesnych laptopów otrzymają uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie –Zdroju. Laptopy będą wspierać uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu do zdalnej nauki. O grant na zakup laptopów wnioskował Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.

Zakup laptopów został zrealizowany w ramach realizacji grantu: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 r.

Laptopy są nowe, ich parametry techniczne są zgodne z rekomendowanymi parametrami sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym. Zakup ten ma pomóc w realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komputery otrzyma: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie –Zdroju (zespół szkół, w którego skład wchodzą: liceum, technikum, szkoła branżowa), adres: ul. Kolejowa 2, 58-310 Szczawno-Zdrój 

Przeznaczenie: doposażenie uczniów i nauczycieli w komputery umożliwiające dostęp do internetu, naukę w szkole oraz naukę zdalną.