Czas na zawodowców
Opublikowano 19 grudnia 2018

19 grudnia 2018

Oś priorytetowa 10 – Edukacja
Działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Główny cel projektu:
zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów i nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska.

Projekt realizowany przez:

Partnera Wiodącego: Województwo Dolnośląskie,
Partnerów: Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Powiat Dzierżoniowski, Powiat Głogowski, Powiat Oleśnicki, Powiat Średzki, Powiat Świdnicki, Powiat Wałbrzyski, Powiat Ząbkowicki, Gminę Jelenia Góra, Gminę Legnica, Gminę Wałbrzych.