XXIV sesja Rady Powiatu
Opublikowano 28 maja 2021

28 maja 2021

Zakończyła się XXIV sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego, na której Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020.
Radni procedowali też uchwały dotyczące zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok a tym samym zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2021-2035. Przyjęto nowy regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których powiat wałbrzyski jest organem prowadzącym. Przyjęto od Skarbu Państwa darowiznę nieruchomości niezabudowanej w Walimiu oraz udzielono dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele w Czarnym Borze. Radni przyjęli również sprawozdania o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wałbrzyskiego za 2020 rok, z działalności PCPR w Wałbrzychu za 2020 rok, z oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wałbrzyskiego za 2020 rok.