Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład 03 listopada 2022
Przebudowa drogi powiatowej nr 3398D
Przebudowa drogi powiatowej nr 3398D

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rządowy Fundusz Polski Ład 14 listopada 2022
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej

Dd km 3+451 do km 4+762 gm. Mieroszów

Rządowy Fundusz Polski Ład 24 listopada 2022
Przebudowa drogi powiatowej nr 3363D w Głuszycy Górnej
Przebudowa drogi powiatowej nr 3363D w Głuszycy Górnej

Przebudowa drogi powiatowej nr 3363D w Głuszycy Górnej – od km 0+050 do km 1+470 – gm. Głuszyca.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład 26 listopada 2023
Modernizacja dróg powiatowych
Modernizacja dróg powiatowych

Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu.

Rządowy Fundusz Polski Ład 08 stycznia 2024
Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej
Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej

Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych
Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych

Utwardzenie poboczy kostką granitową na powierzchni ok 2000 m2, w ciągach dróg powiatowych Nr 3385D, 3464D, 3367D, 3461D, 2876D, 2882D, 3377D, 3366D.

Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu – etap II
Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu – etap II

Modernizacja odcinków dróg powiatowych Nr 3393D, 3367D, 3376D, 3377D, 3374D na łącznym odcinku ok. 4 km.

Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim
Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim

Modernizacja drogi na odcinku ok. 0,950 km w zakresie modernizacji nawierzchnivjezdni, urządzeń odwadniających, poboczy wraz z robotami towarzyszącymi.