Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego na 2023
Opublikowano 31 stycznia 2023

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w 2023 roku.

Przypominamy, że zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie 7 dni kalendarzowych po opublikowaniu wyników konkursu w wysokości niższej niż wnioskowana, złożyć zaktualizowany opis poszczególnych działań, harmonogram, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania podpisane przez upoważnione osoby. Nie złożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Pliki do pobrania