Rozpoczęcie prac remontowych koryta rzeki Bystrzyca przy drodze z Jugowic do Zagórza Śląskiego
Opublikowano 14 czerwca 2024

14 czerwca 2024

Wody Polskie rozpoczęły prace zabezpieczające koryto rzeki Bystrzyca przy drodze z Jugowic do Zagórza Śląskiego.
W kolejnym etapie wykonana zostanie ekspertyza pod kątem możliwości otwarcia drogi z ruchem wahadłowym. Jednoczenie zostanie przygotowana dokumentacja techniczna do remontu tego odcinka drogi powiatowej