Prace zabezpieczające koryta rzeki Bystrzyca
Opublikowano 26 czerwca 2024

26 czerwca 2024

Wody Polskie zakończyły prace zabezpieczające koryto rzeki Bystrzyca przy drodze z Jugowic do Zagórza Śląskiego. Teraz czas na ekspertyzę techniczną stanu tego odcinka drogi, której wyniki poznamy (zgodnie z podpisaną umową) 2 lipca. Jeżeli wynik ekspertyzy będzie pozytywny, to jeszcze w lipcu droga ta będzie przejezdna. Kolejnym etapem będzie stworzenie (wspólnie z Wodami Polskimi) dokumentacji technicznej umożliwiającej remont muru oporowego i drogi.