Oferta realizacji zadania publicznego Warsztaty z samoobrony
Opublikowano 11 września 2023

Fundacja FUCCO, 64-125 Poniec, Drożdżyńskiego 15 złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty z samoobrony” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni.

Każdy - w terminie do 12 lipca br. może zgłosić uwagi dotyczące oferty:

pocztą elektroniczną na adres: d.chodnik@powiatwalbrzyski.pl
pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24 58-300 Wałbrzych - liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu;
drogą elektroniczną za pomocą ePUAP;

https://bip.powiatwalbrzyski.pl/artykul/62/3343/oferta-realizacji-zadania-publicznego-pn-warsztaty-z-samoobrony

Pliki do pobrania