Nie zwalniamy tempa
Opublikowano 27 grudnia 2023

27 grudnia 2023

Dzisiaj tj. 27.12.2023 r. odbył się odbiór robót w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Rzeczka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogowego”. W ramach w/w zadania została wykonana żelbetowa ściana oporowa na długości 95 m zabezpieczająca korpus drogi wraz z barierami energochłonnymi. Wartość zadania: 316 958,33 zł środki własne powiatu.
W 2024 roku planowany jest kolejny etap inwestycji w zakresie modernizacji odcinka drogowego na długości 0,950 km, wykonania nowych warstw bitumicznych jezdni wraz z umocnieniem poboczy.