Modernizacja dróg powiatowych
Opublikowano 12 czerwca 2024

12 czerwca 2024

Jesteśmy po odbiorze końcowym zadania "Modernizacja dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu – etap II". W ramach zadania przeprowadzono modernizację odcinków dróg powiatowych Nr 3393D (Gostków), 3367D (Grzędy), 3376D (Jugowice Górne), 3377D (Sierpnica), 3374D (Michałkowa) na łącznym odcinku ok. 4 km. Zyskały one m.in. nową warstwę bitumiczną jezdni oraz umocnienia poboczy. Wartość robót to prawie 1.9 mln zł w tym 95% pochodziło z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.