Laboratoria przyszłości
Opublikowano 20 stycznia 2022

20 stycznia 2022

#LaboratoriaPrzyszłości to wspólna inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i ma na celu wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu kreatywnych i technicznych kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) oraz stworzenie nowoczesnej szkoły , angażującej uczniów w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
W ramach Laboratoriów Przyszłości wsparcie finansowe przeznaczone jest na zakup na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.
Wysokość wsparcia dla szkoły uzależniona została od liczby uczniów. W ramach projektu wsparcie otrzymają dwie szkoły dla których Powiat Wałbrzyski jest organem prowadzącym.
Szkoła Podstawowa Specjalna SOSW w Nowym Siodle 30 000 zł
Szkoła Podstawowa Specjalna MOS im. UNICEF w Walimiu 30 000 zł
Uzyskane dofinansowanie stanowi 100 % kosztów zadania zgodnie ze złożonymi przez szkoły wnioskami, uzyskane dofinansowanie stanowi 100 % kosztów zadania. Wsparcie przekazane zostało w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Jednym z warunków programu jest konieczność wydatkowania co najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez szkołę do końca 2021r., a nie więcej niż 40% – w 2022 r.
Pieniądze zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego z katalogu wyposażenia programu.