Konkurs na realizację zadań z zakresu sportu 2024!
Opublikowano 30 stycznia 2024

30 stycznia 2024

Zachęcamy do udziału w konkursie na realizację zadań z zakresu Sportu na rok 2024!

Oferty mogą składać kluby sportowe (m.in. UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające osobowość prawną), które na terenie powiatu wałbrzyskiego prowadzą działalność sportową.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu wynosi 10 000 zł. Termin składania ofert ustala się do 15 lutego 2024 r.

Szczegóły i dokumenty: https://bip.powiatwalbrzyski.pl/artykul/62/3738/konkurs-na-realizacje-zadan-z-zakresu-sportu-na-rok-2024