Konkurs na realizację zadań z zakresu SPORTU na rok 2023
Opublikowano 10 stycznia 2023

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu wynosi 10 000 zł.

Termin składania ofert ustala się na 25 styczeń 2023 r.

Oferty mogą składać kluby sportowe (m.in. UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające osobowość prawną), które na terenie powiatu wałbrzyskiego prowadzą działalność sportową.

Pliki do pobrania