I Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego 2024-2029
Opublikowano 07 maja 2024

07 maja 2024

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego kadencji 2024-2029. Sesję otworzył radny senior Wiesław Mąka. Po otrzymaniu nominacji i odśpiewaniu hymnu państwowego radni złożyli ślubowanie. Do najważniejszych punktów obrad należały: wybór Przewodniczącego Rady Powiatu, Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, Starosty Wałbrzyskiego, Wicestarosty Powiatu Wałbrzyskiego oraz Członków Zarządu.

Na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu radni wybrali Pawła Mazura z Koalicji Powiat Dla Gmin. Zastępcami Przewodniczącego zostali: Beata Hausman oraz Kamil Orpel.

Starostą Wałbrzyskim wybrany został Leonard Górski - dotychczasowy radny Powiatu Wałbrzyskiego, a na Wicestarostę Powiatu Wałbrzyskiego radni wybrali Mirosława Lecha - doświadczonego samorządowca, byłego wójta Gminy Stare Bogaczowice.

Członkami Zarządu Powiatu zostali: Michał Broda, Ewa Dorosz i Wiesław Mąka. Tym samym władzę w Powiecie Wałbrzyskim sprawować będzie KWW Koalicja 15 Października oraz Radni Powiatu dla Gmin.

Podczas inauguracyjnej sesji ustalono również składy poszczególnych Komisji Rady Powiatu:

Leonard Górski, nowy Starosta Wałbrzyski, podziękował za zaufanie i zapowiedział dalszą kontynuację inwestycji i działań na rzecz rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego. Wyraził także nadzieję na merytoryczną współpracę z radnymi opozycji.