II Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Opublikowano 14 maja 2024

14 maja 2024

W dniu dzisiejszym odbyła się II Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

Głównymi tematami, omawianymi podczas obrad było rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok, rozpatrzenie i podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/54/2023 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2024 – 2038 oraz rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych oraz zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego.

Ustalono również skład osobowy Komisji skarg, wniosków i petycji. Nie udało się natomiast ustalić składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Rada Powiatu Wałbrzyskiego podjęła także uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Wałbrzyskiego Pani Patrycji Kubat oraz powołania na to stanowisko nowego Skarbnika Panią Marzenę Wróbel.